Το μουσικό σύνολο «Πολύμνια» σ' ένα πρόγραμμα με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια έντεχνου και λαϊκού ύφους

Το μουσικό σύνολο «Πολύμνια» παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια έντεχνου και λαϊκού ύφους που αντέχουν στον χρόνο και μιλούν στις καρδιές μας.

Μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Μαρία Δασκαλοπούλου.

Ώρα έναρξης: 21:30

afisa

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Καλοκαίρι στη Μάνη 2023"

logo

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Manifest» της Πράξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest» με Κωδικό ΟΠΣ 5168465, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

espa

17/07/2023