Πρόγραμμα κατ’ οίκον συλλογής απορριμμάτων προτίθεται να ξεκινήσει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης από την 1η Απριλίου 2022

Οι δημότες μπορουν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27333 60302 και 27333 60307.

αφισα

 

22/02/2022