Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» η ανάπλαση στην Καστάνια

poster 4

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», η ανάπλαση του οικισμού της Καστάνιας, με δικαιούχο τον Δήμο Ανατολικής Μάνης και συνολικό προϋπολογισμό 87.500 ευρώ.

Η πράξη αφορά εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον οικισμό Καστάνιας του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική μελέτη έχει στόχο να μετατρέψει την πλατεία του οικισμού σε χώρο στάσης και αναψυχής, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες. Με την ολοκλήρωσή του έργου θα βελτιωθεί αισθητικά η περιοχή με χρήση φιλικότερων ως προς το περιβάλλον υλικών σε συνδυασμό με παραδοσιακές τεχνοτροπίες. Επιπλέον θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, καθιστώντας την πόλο έλξης επισκεπτών.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

1

Δείτε σχετικά:

Απόφαση Ένταξης

10/08/2021