Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η προμήθεια απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση στην Ανατολική Μάνη

poster 13

1

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 399.280 ευρώ, η προμήθεια απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση, με δικαιούχο τον Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Η πράξη αφορά στην προμήθεια 14 απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων το καθένα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και να μειωθεί ο χρόνος εργασίας των συνεργείων αποκομιδής απορριμμάτων.

Τα απορριμματοκιβώτια θα εξυπηρετούν τις ανάγκες χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων του Δήμου στα ρεύματα χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό. Η τοποθέτηση και λειτουργία τους, πέραν των άλλων, θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό συλλογής των απορριμμάτων και θα προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια στους χρήστες και στους εργάτες αποκομιδής. Επιπρόσθετα, θα αποτρέπουν τη δημιουργία βρώμικων και δύσοσμων υγρών και την επιφανειακή απορροή τους, την έκθεση των απορριμμάτων στις καιρικές συνθήκες, σε αδέσποτα ζώα κλπ.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2

Δείτε σχετικά:

Απόφαση Ένταξης

10/09/2021