Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» η αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης

posterr

1

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος» εντάχθηκε με απόφαση του  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα, η Πράξη «Αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης».

Η πράξη, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, αφορά εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο Αρεόπολης.

Αναλυτικότερα, αφορά στην αποπεράτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου Αρεόπολης και πιο συγκεκριμένα: εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη), συμπληρωματικών συστημάτων πυρασφάλειας, τοποθέτηση ηλεκτρικού υποσταθμού και μεγαφωνικής εγκατάστασης αγωνιστικού χώρου και υδραυλικού ανελκυστήρα.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2

Δείτε σχετικά:

Απόφαση Ένταξης

Υπεγράφη η σύμβαση για την αποπεράτωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο Αρεόπολης

12/03/2021