1η Πρόσκληση Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ στις 18.01.2021

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε σε δια ζώσης Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 18 η  Ιανουαρίου έτους 2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020 ) του   αριθμ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. 1.       Λήψη απόφασης σχετικά  με την «Παραχώρηση του Σκάφους Izabella, στο Ναυτικό Όμιλο Λακωνίας».

 

 Διαβάστε αναλυτικά  εδώ  την Πρόσκληση

Αρχεία

13/01/2021