Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα το Γύθειο και έχει αρμοδιότητες στην περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

1


Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των λιμένων με σύγχρονες υποδομές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επιβατών, πλοίων και φορτιών. Για το επίτευγμα των παραπάνω το Δ.Λ.Τ.Α.Μ. φροντίζει ώστε να συντηρούνται και να βελτιώνονται οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές και η προώθηση για την κατασκευή νέων υποδομών όπου κρίνεται αναγκαίο.

Φροντίζει επίσης για τον εξοπλισμό των λιμανιών και για κάθε ανάληψη δραστηριότητας που έχει σχέση με λιμενικό έργο στην περιοχή αρμοδιότητας του.

Παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών, οχημάτων, και φορτίων.

Τέλος, είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής


 

21/07/2016