Σύντομο Ιστορικό

Με το ΠΔ 9/2015 (ΦΕΚ 7 Α/15-1-2015), μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λακωνίας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης. Το ΔΛΤ με την δημοσίευση του παρόντος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει και υποχρεώσεις του ΛΤΝ Λακωνίας, που αφορούν στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

 

27/07/2017