ΠΙΝΑΚΑΣ θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6ης Συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6ης Συνεδρίασης δια ζώσης  του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

19/10/2020