ΠΙΝΑΚΑΣ θεμάτων ημερησίας διάταξης της3ης Συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ θεμάτων ημερησίας διάταξης της3ης Συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

25/09/2020