ΠΙΝΑΚΑΣ θεμάτων της 5ης Συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ θεμάτων  της 5ης Συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

16/10/2020