ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε Δημόσια Ειδική  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 20η  Νοεμβρίου  έτους 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

13/11/2017