Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω:

http://www.oaed.gr/Pages/SN_1581.pg

http://www.kedke.gr/?p=3543

14/02/2012