Έργα ύψους 1.358.924.36€ για την ύδρευση του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Τρία πολύ σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.358.924,36 €, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που εγκρίθηκαν είναι:

  1. ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΜΑΡΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 483.462,18 €. Αντικείμενο της πράξης είναι η τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στον Ακούμαρο Γυθείου.
  2. ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 479.462,18 €. Aντικείμενο της πράξης είναι η τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στο Μαυροβούνι Γυθείου.
  3. Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από τη δεξαμενή του Τ.Δ. Αλικών μέχρι τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 396.000,00 €. Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση και η συνέχιση του αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης από τη δεξαμενή του Τοπικού Διαμερίσματος Μπουλαριών προς τη δεξαμενή του Τοπικού Διαμερίσματος Αλίκων.

Δικαιούχος του έργου είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΑΜ), ενώ το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, μέσω σύναψηςπρογραμματικής σύμβασης των δύο φορέων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο και την κ. Καραμπάση Λένα, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας Δήμου Ανατολικής Μάνης (τηλ. επικοινωνίας 2733360313-4, ksam@1315.syzefxis.gov.gr, ekarabasi@1315.syzefxis.gov.gr).

 

 

 

Ακολουθεί σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

07/09/2012