Περίληψη Διακήρυξης του έργου «Μελέτη - Κατασκευή ΕΕΛ πόλεως Γυθείου»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Μελέτη - Κατασκευή ΕΕΛ πόλεως Γυθείου» με προϋπολογισμό 4.636.608,74 € (με Φ.Π.Α.).

     To έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης του Γυθείου στη Δημοτική Ενότητα Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από την έδρα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων, Γύθειο μέχρι την 03/04/2014.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2733360323, FΑΧ επικοινωνίας 27330-23813, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κάτσαρη Ελένη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  08/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην αίθουσα του Δημαρχείου στο Γύθειο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑΜ.

13/02/2014