Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό δημοπρατουμένων εργασιών 443.548,39 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου:
«
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ » με προϋπολογισμό δημοπ ρατουμένων εργασιών 443.548,39 € χωρίς Φ.Π.Α

Δείτε σχετικά:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

17/12/2021