Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (Από είσοδο Λιμένα Γυθείου μέχρι συμβολή με Νήσο Κρανάη Β’ φάση)

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΓΥΘΕΙΟΥ (ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΘΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΝΗΣΟ ΚΡΑΝΑΗ (B΄ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό δημοπρατουμένων εργασιών 127.822,58 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

28/12/2021