ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

21/08/2012