"Προκήρυξη Δημάρχου για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εισαγωγής ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια για το έτος 2014."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο

Ταχ. Κώδικας: 23200

Πληροφορίες:   Μακρυγιάννη Αικατερίνη,                                                      Πούλιος Κων/νος

Τηλέφωνα:           2733360346, 347

Τηλεομοιοτυπία:    2733023813

Γύθειο: 11/10/2013

          Αρ. πρωτ.:19890

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : "Προκήρυξη Δημάρχου για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εισαγωγής ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια για το έτος 2014."

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

'Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

 

Κ α λ ο ύ μ ε :

 

Όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στο Δήμο (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοτικών Υπηρεσιών, στα κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα), από την Πέμπτη 17/10/2013 έως και την Τρίτη 29/10/2013, δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στα  βοσκοτόπια του Δήμου, κατά το έτος 2014.

 

Στις δηλώσεις πρέπει να αναφέρεται χωριστά ο αριθμός των ζώων των ετεροδημοτών ποιμένων φυλάκων που πρόκειται να προσληφθούν απ' αυτούς.

 

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες με τις γνωστές συνέπειες του νόμου, που είναι η επιβολή προστίμου.

 

'Έντυπα δηλώσεως οι κτηνοτρόφοι μπορούν να προμηθεύονται από τα κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα.

 

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

                                                                                                                                  κ.α.α.

 

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΛΥΡΟΦΩΝΗ

                                                                                                                           Αντιδήμαρχος

                                                                                                                   Δήμου Ανατολικής Μάνης

11/10/2013