Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία:

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ" προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

 

22/05/2013