ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας
 προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την εργασία: «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός
Ελευθερολακώνων 1 ) στις 3/12/2014 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας
παραλαβής προσφορών την 12.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας
διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων όπως αυτή περιγράφεται στην
διακήρυξη.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2733360358, fax: 2733360348 , αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία: Σφυρής Θεόδωρος .
Ο Δήμαρχος
Πέτρος Ανδρεάκος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων
Γύθειο Τ.Κ. 23200
Ταχ. Κώδικας: 23200
Πληροφορίες: Θεόδωρος Σφυρής
Τηλέφωνα: 2733360358
Fax: 2733360348
Email : teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr
Γύθειο 21 – 11 - 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 23838

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων

Γύθειο Τ.Κ. 23200

Ταχ. Κώδικας: 23200

Πληροφορίες: Θεόδωρος Σφυρής

Τηλέφωνα: 2733360358

Fax: 2733360348

Email : teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr

Γύθειο 21 – 11 - 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 23838

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων». 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων 1 ) στις 3/12/2014 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 12.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2733360358, fax: 2733360348 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σφυρής Θεόδωρος .

 

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

21/11/2014