ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ"

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

     προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»  

 Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων 1) στις 19/12/2014   ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 24-12-2014 , ημέρα Τετάρτη , στα γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο Λακωνίας , με ώρα έναρξης παραλαβών προσφορών την 9:30 και ώρα λήξης την 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2733360358,   fax: 2733360348 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σφυρής Θεόδωρος .

17/12/2014