«Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου & Αν. Μάνης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου & Αν. Μάνης» προϋπολογισμού δαπάνης  σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), με Φ.Π.Α. 23%, 

Αρχεία

15/04/2013