ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

     προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου & Αν. Μάνης»  προϋπολογισμού δαπάνης  40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις   

8-3-2016 ημέρα  Τρίτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού αγροτικών δρόμων όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27333-60358,  fax: 2733360348 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σφυρής Θεόδωρος.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

 

 

01/03/2016