ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό
σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης», προϋπολογισμού δαπάνης 67.800,00 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) και οι
προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό κατά την ημέρα και ώρα της
διενέργειάς του , Τετάρτη 20/8/2014 και ώρα 12:00 π.μ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης», προϋπολογισμού δαπάνης 67.800,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) και οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό κατά την ημέρα διενέργειάς του Τετάρτη 20/08/2014 και ώρα 12:00 μ.

 

12/08/2014