ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Προμήθεια υλικών φωταγώγησης της πλαγιάς Ν. Οιτύλου»

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών φωταγώγησης της πλαγιάς Ν. Οιτύλου», προϋπολογισμού δαπάνης  25.000,00  ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 11-07-2014, ημέραΠαρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

03/07/2014