Προκηρύξεις Προμηθειών, Έργων, Εργασιών - Υπηρεσιών κτλ

Στην παρούσα ενότητα δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις και οι διαγωνισμοί που αφορούν το Δήμο Ανατολικής Μάνης, όπως:

27/07/2017