Διακήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Οιτύλου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με προσφορές για την προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές της Δ.Ε. Οιτύλου προυπολογισμού 25.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

26/07/2013