ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΙΤΥΛΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια αμμοχάλικων Δημοτικών
Ενοτήτων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 32.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.,
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΙΤΥΛΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.000 € (με Φ.Π.Α.)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

12/04/2013