ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την Οικονομικότερη Προσφορά που αφορά: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

 

Η εν λόγω Προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00 €. (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου την 9-9-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

28/08/2020