ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων

Γύθειο Τ.Κ. 23200

Ταχ. Διεύθυνση:          Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο

                                        Λακωνίας

Ταχ. Κώδικας:                         23200

Πληροφορίες:                          Θεόδωρος Σφυρής

Τηλέφωνα:                   2733360358

Fax:                               2733360348

Email :                           teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr 

 

 

Γύθειο           30 –   9- 2016

 

Αριθμ. Πρωτ.:  13958  

  

 

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

     προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια μπαρών» (στηθαία ασφαλείας) και την τοποθέτησή τους σε τμήμα της Ε.Ο. Γυθείου – Αρεόπολης,  προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 14/10/2016 ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.  27333-60358, αρμόδιος υπάλληλος  Θεόδωρος Σφυρής).

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

 

03/10/2016