Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια: «οργάνων παιδικών χαρών»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων

Γύθειο Τ.Κ. 23200

Πληροφορίες: Σφυρής Θεόδωρος

Email               :  teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr 

Τηλέφωνα:      2733360358

Fax      :           2733360348

 

 

Γύθειο          14 -  4  - 2016

 

Αριθμ. Πρωτ.:  5077

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

          προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια: «οργάνων παιδικών χαρών»  προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 22/4/2016 ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27333-60358,  fax: 2733360348 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σφυρής Θεόδωρος.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

 

14/04/2016