ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

          προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια: ΄΄ εκατό (100) κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 310 λτ και πενήντα (50) κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 660 λτ ΄΄  προϋπολογισμού δαπάνης 26.445,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 25/ 05 /2015 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27333-60358,  fax: 2733360348 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σφυρής Θεόδωρος.

 

Αρχεία

19/05/2015