ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης»

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ Ανοικτό  δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια  δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης. Κριτήριο κατακύρωσης η  συμφερότερη προσφορά.

29/10/2013