Διακήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Γυθείου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών της Δ.Ε. Γυθείου, προυπολογισμού 49.000€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

26/07/2013