Διακήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Οιτύλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

     Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Οιτύλου, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας  25.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

05/07/2013