ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας
 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού,
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις
21-11-2014 ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00
π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και
ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την
Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλέφωνο 2733360358, fax: 2733360348 αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Θεόδωρος Σφυρής.
Ο Δήμαρχος
Πέτρος Ανδρεάκος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων
Γύθειο Τ.Κ. 23200
Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο
 Λακωνίας
Ταχ. Κώδικας: 23200 
Πληροφορίες: Θεόδωρος Σφυρής
Τηλέφωνα: 2733360358
Fax: 2733360348
Email : teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr
Γύθειο 11 – 11 - 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 23218 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 21-11-2014 ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2733360358, fax: 2733360348 αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Θεόδωρος Σφυρής. Ο Δήμαρχος Πέτρος Ανδρεάκος

 

12/11/2014