Διακήρυξη δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 40.000,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 13% & 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική  προσφορά.

28/06/2013