Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Δείτε αναλυτικά:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

Αίτηση

Παράρτημα 

07/02/2022