Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ οδηγών και δέκα έξι (16) ατόμων ΥΕ Εργατών καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας.

 

Δείτε αναλυτικά:

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος

Υπεύθυνη Δήλωση χρόνου απασχόλησης σε Δημόσιους φορείς

08/07/2022