Ανακοίνωση για την πρόσληψη 4 ΔΕ οδηγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ οδηγών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , από την Τετάρτη 3/5/2023 έως την Παρασκευή 5/5/2023.

Δείτε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

02/05/2023