ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 Για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης)

Γύθειο, 27/12/2021

Αριθμ.Πρωτ.: 561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021

Για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης)  Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού, Δήμου Ανατολικής Μάνης

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη οκτώ(08) ατόμων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία απασχόληση, , για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Περιόδου 2021-2022, στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης ΟΚΠΑΠΑ που εδρεύει στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ (Βιβλιοθήκη), Γύθειο. ΤΚ 23200 του Ν. Λακωνίας.

 

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2/2021

27/12/2021