Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού δύο ατόμων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Δείτε τους σχετικούς πίνακες:

Οριστικός πίνακας ΔΕ

Οριστικός πίνακας ΠΕ

1
03/03/2023