Πλήρωση 35 θέσεων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Ο Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη για την κάλυψη 35 θέσεων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

28/06/2013