ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3Κ/2018

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την δημοσιευμένη προκήρυξη στο ΦΕΚ

 

Περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις για το Δήμο Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

05/03/2018