Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 ατόμων για την υλοποίηση Υποέργου 1 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση Υποέργου 1 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης» της Πράξης «Λειτουργία ONE STO SHOP/ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6003060 στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», του Δήμου Ανατολικής Μάνης, που εδρεύει στο Γύθειο Λακωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30/5/2024 έως και 10/6/2024

Δείτε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446 (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024

29/05/2024