Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη συμβάσης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης που εδρεύει στο Γύθειο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Δείτε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

08/09/2023