Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δύο ατόμων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας oρισμένου χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (02) ατόμων ΠΕ, ΔΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με πλήρη απασχόληση, για την υλοποίηση του υποέργου (1) «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: «MANIFEST» της Πράξης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: «MANIFEST με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5168465, για τον Δήμο Ανατολικής Μάνης που εδρεύει στο Γύθειο ΤΚ23200 του Ν. Λακωνίας.

Δείτε αναλυτικά:

Ανακοίνωση

Αίτηση

1

30/12/2022