ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γύθειο    13- 11 - 2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. : 66

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                  Προς:

                                                                                            Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  17η Νοεμβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

-          Αποδοχή ποσού 36.000,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

-          Αποδοχή ποσού 13.000,00€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

-          Παράταση σύμβασης  μίσθωσης κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου.

-          Προμήθεια από το Μουσείο Μείζονος Ελληνισμού .

-          Αποδοχή δωρεάς κας. Βιβής Τραγάκη του Κων/νου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου.

 

 

 H Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

13/11/2014