ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΓΥΘΕΙΟ, 16/09/2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  13207       

 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΓΥΘΕΙΟ - ΤΚ.: 232 00                                                                      

Τηλ.: 27333-60303                                                                           

Fax.:  27330-23813                                                                                                                                  

                         Προς       

                                                         Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Γυθείου, 1ος όροφος  του Κτιρίου του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους για την  διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, κ. Καραμπάση Λένα (2733360314, ekarabasi@1315.syzefxis.gov.gr) και κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο (2733360313, ksam@1315.syzefxis.gov.gr).  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ

 

 

16/09/2016